Přesto zaútočit ?


Sandokan3
Úroveň 114
Životy
50 %
Zkušenost
73.77 %
Síla
560
Dovednost
691
Obratnost
869
Odolnost
516
Charisma
771
Inteligence
555
Zbroj 17187
Poškození 463 - 539
Pozor

Jakmile tento předmět nasadíš, získá duševní pouto.Popis postavy
Deožákš ttoo peřsčaít?
jen 55% ľdií to dážoke.
Nhemol jesm uěřivt že jesm nmáornlě rzoměul tmou,co jesm čtel.Na Cmabrigde Uinervtisy zsijlti,že nzelážeí na tom v jaékm přdoaí josu psíenma ve sovlě,hanlvě aby pvnrí a pseolndí blyo na srpváénm mítsě. Porč? Porožte ldiksý meozk nčete kždaé psíenmo smasoatňte,ale sovlo jkao cleek.
nueěviřetnlé,což ??
Jlseti to dkožeáš tkaé psříčet,tak to dej na sůvj porifl!!!!